دریاچه نئور  برای ماهیگیری
ادامه مطلب

دریاچه نئور برای ماهیگیری

دریاچه نئور
در میان مناظر متعدد استان اردبیل می توان به دریاچه نئور اشاره نمود که شاید برای بسـیاری از مردم کـشور و حتی اهالی استان نیز ناشناخته مانده اسـت. دریاچه نئور در 48 کیلومتری جنوب خاوری اردبیل بطرف شهر خلخال در ارتفاع 2500 متری و در طول جغرا فیائی 3/84 و در عرض 0/38 در یکی از دره های کوهسـتانی باغیرو از سطح دریا قرار گرفته است. وسعت دریاچه بیش از 220 هکتار و مشتمل بر دو دریاچه کوچک (40 هکتار) و بزرگ (180 هکتار) است که در فصل پر آب (بهار)، به هم می پیوندند و دریاچه ای واحد را به وجود می آورند. بیش ترین عمق دریاچه 5/5 متر و میانگین ژرفای آن سه متر است [ ادامه مطلب ... ]

آت گولی برای ماهیگیری
ادامه مطلب

آت گولی برای ماهیگیری

آت گولی
آبگیری بسیار زیبا در پای کوه سبلان و در کنار دره شیروان که همسایه صخرهای تاریخی به نام نادیر باخان داش میباشد به گفته ای اسب بابک در فراق او خود را به اینجا انداخته است و هر سالی شیهه اسبش سکوت کوهها را به دادخوهی بر میانگیزد... [ ادامه مطلب ... ]

روشی برای ماهیگیری در دریاچه نئور
ادامه مطلب

روشی برای ماهیگیری در دریاچه نئور

ماهیگیری در دریاچه نئور
روزی که برای صید ماهی قزلآلای رنگین کمان ، درياچه زيبای نئور ميزبان شما باشد بدانيد كه صيدی متفاوت در انتظار شماست. لانسه كشی يا استفاده از مپس نوعادر صيد اين ماهی معمول و رايج ميباشد اما در اين درياچه كاربرد چندانی ندارد مخصوصااگر جمعيت ماهی نسبت به حجم درياچه كم باشد [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 قبلی