طعمه قرار دادن سگهای خانگی برای صید کوسه
ادامه مطلب

طعمه قرار دادن سگهای خانگی برای صید کوسه

قلاب ماهیگیری جهت طعمه قرار دادن سگهای خانگی برای صید کوسه
واقعا انسان چقدر سنگ دل میتونه باشه
قلاب ماهیگیری جهت طعمه قرار دادن سگهای خانگی برای صید کوسه در بعضی از کشورها برای بدست آوردن پول به اینگونه اعمال دست میزنند و حتی در کشورهای جنوب شرقی آسیا خوردن گوشت سگ از عادات قدیمی آنهاست [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی