صدور پروانه ماهیگیری در سال 1391
ادامه مطلب

صدور پروانه ماهیگیری در سال 1391

شروع صدور مجوز ماهيگيری دو ماهه در اداره محيط زيست
بالاخره بعد از مدتها انتظار پروانه ماهیگیری برای دوستان عزیز از مورخه 91.4.3 روز شنبه در محیط زیست استان صادر خواهد شد مدارک لازم هم مثل سالهای پیش :
۱-یک قطعه عکس ۴*۳
۲-کپی کارت ملی
۳-مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال
ضمنا لازم به توضیح است که آن دسته از عزیزانی که قبلا ازسازمان پروانه صیددریافت کرده اند فقط مبلغ را به حساب ریخته و نیازی به مدارک دیگری نیست. [ ادامه مطلب ... ]

صدور پروانه ماهیگیری در سال 1392
ادامه مطلب

صدور پروانه ماهیگیری در سال 1392

شروع صدور مجوز ماهيگيری یک ماهه در اداره محيط زيست
بالاخره بعد از مدتها انتظار پروانه ماهیگیری برای دوستان عزیز از مورخه 92.3.7 روز سه شنبه در محیط زیست استان صادر شد مدارک لازم هم مثل سالهای پیش :
۱-یک قطعه عکس ۴*۳
۲-کپی کارت ملی
۳-مبلغ 5۰۰۰۰ ریال
ضمنا لازم به توضیح است که آن دسته از عزیزانی که قبلا ازسازمان پروانه صیددریافت کرده اند فقط مبلغ را به حساب ریخته و نیازی به مدارک دیگری نیست. [ ادامه مطلب ... ]

صدور پروانه ماهیگیری در سال 1393
ادامه مطلب

صدور پروانه ماهیگیری در سال 1393

شروع صدور مجوز ماهيگيری یک ماهه در اداره محيط زيست
بالاخره بعد از مدتها انتظار پروانه ماهیگیری برای دوستان عزیز در محیط زیست استان صادر شد مدارک لازم هم مثل سالهای پیش :
۱-یک قطعه عکس ۴*۳
۲-کپی کارت ملی
۳-مبلغ 5۰۰۰۰ ریال
ضمنا لازم به توضیح است که آن دسته از عزیزانی که قبلا ازسازمان پروانه صیددریافت کرده اند فقط مبلغ را به حساب ریخته و نیازی به مدارک دیگری نیست. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی