معرفی سد ستار خان برای ماهیگیری
ادامه مطلب

معرفی سد ستار خان برای ماهیگیری

این سد در جاده اهر ـ ورزقان و بیست کیلومتری شهرستان اهر قرار دارد.
در بررسی علل مرگ و مير در ماهيان سد ستارخان اهر واقع در استان آذربايجان شرقی طي تيرماه 1381 تعداد 160 عدد ماهي فيليپی Alburnus filippi و 5 عدد ماهي خياطه Alburnoides biponctatus صيد گرديدند. ماهيان به صورت تثبيت شده در فرمالين 4 درصد به آزمايشگاه مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی استان منتقل و پس از اندازه گيری وزن و طول آنها بررسی انگل شناسی شدند. 131 عدد (87.81 درصد) ماهی فيليپی آلوده به انگل Ligula intestinalis و 26 عدد (16.25 درصد) از آنها دارای Bothriocephalus acheillognathi بودند. از 5 عدد ماهي خياطه 4 عدد (80 درصد) آلوده به انگل L. intestinalis بودند و انگلB. acheillognathi در آنها مشاهده نشد. دو انگل فوق براي اولين بار است كه از سد ستارخان اهر گزارش مي گردد. كه برای حل اين مشكل اداره شيلات از ماهی های سوف استفاده كرده است. به همين دليل اكثر ماهي های موجود در اين سد سوف هستند و به ندرت آمور يافت می شود.
ماهی های كپور ، سوف و آمور از جمله ماهی های اين سد به شمار می روند. [ ادامه مطلب ... ]

معرفی سد آرباتان برای ماهیگیری
ادامه مطلب

معرفی سد آرباتان برای ماهیگیری

سد مخزنی «آرباتان» با 30 ميليون متر مكعب ذخيره آب 15 سال آبگيری شده و بدون استفاده مانده است.
این سد در جاده تبريز ـ هريس و 15 کیلومتری شهرستان هريس قرار دارد.
شکستن سد و تلف شدن همه ماهیها
ماهی های كپور، فيتو فاگ، سفيد و آزاد از جمله ماهی های اين سد به شمار می روند [ ادامه مطلب ... ]

معرفی سد سهند برای ماهیگیری
ادامه مطلب

معرفی سد سهند برای ماهیگیری

سد سهند در 26 كيلومتری جنوب غربی شهرستان هشترود و روی رودخانه ”قرنقوچای“ از سرشاخه‌های رودخانه ” قزل‌اوزن در حوضه آبريز دريای خزر قرار دارد.
ماهی آزاد و ماهی قرل آلا ( در رودی که داخل سد میریزد ) از ماهی های اين سد به شمار می رو ند. [ ادامه مطلب ... ]

معرفی سد نهند برای ماهیگیری
ادامه مطلب

معرفی سد نهند برای ماهیگیری

سد نهند در استان اذربايجان شرقی و در فاصله 43 كيلومتری شمال شهر تبريز در نزديكی تازه كند قرار دارد. كه اين سد بر روی يكی از شاخه های اصلي رود خانه آجی چای احداث شده است.
ماهی آزاد از مهمترين ماهی های اين سد به شمار مي رود.. [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 2 3  ... قبلی