آرواره های کوسه
ادامه مطلب

آرواره های کوسه

کوسه ماهی
با مدلسازی رایانه ای روشن شد ، قوی ترین آرواره های جهان از آن كوسه سفید بزرگ است .محققان دانشگاه نیوساوث ویلز و وزارت صنایع دریایی استرالیا با همكاری دانشگاه كالیفرنیای آمریكا با مدلسازی رایانه ای به اطلاعات بی سابقه ای در مورد قدرت آرواره های كوسه سفید بزرگ و نزدیك ترین خویشاوند باستانی آن پی بردند. [ ادامه مطلب ... ]

همه چیز درباره کوسه ماهی
ادامه مطلب

همه چیز درباره کوسه ماهی

کوسه ماهی
یکی از خطرناک ترین آبزیان، کوسه است. کوسه برای انسان فوائد زیادی دارد. بزرگترین بهره ای که میتوان از کوسه برد تهیه روغن از آنست زیرا این روغن بر دوام قایقها و موتور لنجها تا چندین برابر می افزاید بطوریکه چوب لنج ها سالها در آب شور دریا مقاومت کرده و پوسیده نمی شود. از باله و دم کوسه در تهیه سوپ و دارو و از خشک شده بقیه بدن بیشتر کوسه ها در تهیه کود استفاده می کنند. [ ادامه مطلب ... ]

كوسه‌ ها ، كامپيوترهايی شناور
ادامه مطلب

كوسه‌ ها ، كامپيوترهايی شناور

ك امپيوترهايی شناور
بسياری از مردم با در نظر گرفتن اين كه كوسه ها می توانند تهديدی عليه مو جو دات زنده باشند و آنها را طعمه خود قرار دهند، توانايی های اين گروه از موجو دات زنده را اندكی فراتر از موجو دات ابتدايی و اوليه می دانند، اما ديدگاه دانشمندان در اين باره متفاوت است. محققان بر اين باورند [ ادامه مطلب ... ]

 بعدی 1 قبلی