عروس ماهی

معرفی عروس ماهی Fourfinger Threafin
نام فارسی: عروس ماهی
نام بومی : عروس
نام انگلیسی : Barred sicklefish
نام علمی: Drepane longimana
تیره: Drepanidae [ ادامه مطلب ... ]