ماهی سرخو

معرفی ماهی سرخو Snapper
نام فارسی: سرخو
نام بومی : آگال
نام انگلیسی : Blacrskspot snapper
نام علمی: Lutjanus ehrenbergi
تیره: Lutjanidae [ ادامه مطلب ... ]